Метод проектів у сучасній освіті

(Рекомендаційний покажчик статей із періодичних видань)

Проект – це ідея, якою суб’єкт розпоряджається як  своєю думкою.

Проект як проблема означає ситуацію творчості, в якій людина перестає бути власником ідеї,щоб отримати шанс наштовхнути на щось нове, здивуватися, виявити його у своїй творчості.(Енциклопедичний словник)

Проект- це цільовий акт діяльності, в основу якого покладено інтереси  людини.(О. Помету.)

 1. Бабій К.Н., Бахтарова А.М. Нетрадиційний урок за проектною технологією // Управління школою.-2007.-№1.-с.22-26.
 2. Бритикова  Г.В. та ін. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія // Управління школою.-2008.-№7.-с.26-28.
 3. Булаш О.С., Фролова О.П. Формування психологічного клімату з використанням проектних технологій // Управління школою. - №34.-с.9-21.
 4. Взаємодія учня і вчителя у площині   проектної діяльності(Метод  проектів у сучасній школі. Структура різних типів проектів: Матеріали роботи творчої групи педагогів Волинської області) //Школа.-2006.-№5.-с.32-40.
 5. Гусь І.М., Калмикова І.В. Метод проектів // Управління школою. - 2005.-№5.-с.8-11.
 6. Доненко О. Створюємо колективний проект( теоретична основа і практичний приклад підготовки та здійснення проектів в освіті) // Завуч. - 2004.-№2.-с.15-17.
 7. Заліщук М.М.   Метод проектування в закладі нового типу //Управління школою.-№3.-2008.-с.2-5.
 8. Захарченнгко О. Метод проектів(теоретичні основи методу та практичні поради) // Завуч.-2003.с.15-17.   
 9. Вчимось проектувати(Спецвипуск_ // Завуч.-2004.-№6.-с.1-48.
 10. Герман О.І.  Технологія педагогічного проектування у методичній роботі(Пам “ятка вчителю, який працює за методом проектів) // Управління школою. - 2007.-№1.-с.18-21.
 11. Гришина І.В. Модель самооцінки шкіл, розроблена в проекті // Управління школою .-2007.-№24.- 37-39.
 12. Капустеринська Т. Проектний підхід до управління навчальним закладом // Директор школи.-2005.-№1.-с.16 
 13. Кіщак А. Міжнародні та Всеукраїнські проекти у закладах освіти // Директор школи.-2006.-№40.-с.11-13.
 14. Климович Л. Від творчого керівництва навчально-виховним процесом до творчого учня(обговорення «Методу проектів»)   //Відкритий уроук.-2004.-№ 7-8.-с.36-39.
 15. Кметь О.М. Екологічні проекти для загальноосвітньої школи //Біологія.-2007.-№16.-с.11-13.
 16. Ковальова О. Нетрадиційний урок за проектною технологією // Завуч.-2008.-№36.-с.16- 19.
 17. Ковганич Г., Кубинська  Н.. Метод проектів у формуванні життєвої компетентності  особистості // Завуч.-2005.-№19.-с.19-
 18. Кондратова Л.Г. Організація проектної діяльності учнів у позаурочний час // Виховна робота в школі.-2007.-№1.-с.2-23.
 19. Косминська С., Поліщук О. Телекомунікативні проекти // Директор школи.-2006.-№38.-с.15-16
 20. Мартиновець С.  Метод проектів як організаційна форма роботи( За програмою «INTEL: навчання для майбутнього»).-Завуч.-2008.-№7.-с.10-16.
 21. Майтвійчук Т. Проблематика успіху в проектній діяльності // Школа.-2006.-№5.-с.41-43.
 22. Мелашенко К. Технологія проектного навчання // Завуч.-2006.-№13.-с.12-14.
 23. Мельник в. Сучасні проектні технології навчання інформатики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.-2006.-№2.-с.38-44.
 24. Метод проектів у виховному процесі // Директор школи .- 2006.-№23-24.-с.39-41.
 25. Метод проектів у сучасній освіті // Відкритий урок.-2004.-№5-6.-с.10-25.
 26. Ніколаєва О. Колективний  пролект: Підготовка та  захист ( Технологія реалізації методу проектів) //  Завуч.-2005.-№31.-
 27. Окул М. Метод проектів у дії ( з досвіду впровадження цієї технології ) // Завуч.-2005.-№9.-с.11-14.
 28. Омельчук  Р. Метод проектів   у контексті  сучасної освіти // Директор школи.-2007.-№42.-с.8
 29. Пастухова Ю.В. Проекти в системі виховної роботи школи //Виховна робота в школі.-2008.-№5.-с.17-27.
 30. Пахомова   Г. Метод проектів на уроках інформатики // Інформатика та інформаційні технології  в навчальних  закладах .-2006.-№2.-с.38 -41.
 31. Пєшковська Н.В.Шкільні  освітні  проекти як  складова іміджу  сучасного навчального закладу   // Управління школою.-2006.-№35.-с.24-25.
 32. Підтиченко Г. Метод проектів: іноземна мова ( про впровадження методу  на уроках ) // Завуч.-2006.-№9.-с.11-12.
 33. Порохня Л. Метод проектів у навчальному процесі // Директор школи.-2006.-№42.-с.12-15.
 34. Присмицька Г.М. Проектні  технології  на уроках  літератури //   Вивчаємо українську мову та літературу.-2008.-№1.-с.2-6.
 35. Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубченко.-Шк.світ,2007.-128.-(Б-ка «ШК.світу»).
 36. Проектні технології в школі (Спецвипуск)// Директор школи.-2007.-№42.-с.13-14.
 37. Проектні технології у роботі з обдарованими дітьми // Директор школи.-2007.-№42.-с.13-15.
 38. Проценко Л. Метод проектів на уроках інформатики : створення електронних презентацій // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.-2007.-№4.-с.-56-57.
 39. Роговська З. Проектні  технології в процесі становлення школи // Директор школи .-2004.- №18.-с.25-27.
 40. Рудяк Т. Метод проектів в управлінській діяльності директора школи ( Проект  « Школи культури здоров’я») // Директор школи.-2006.-№17.-с.11-12.-№18.-с.10-12.
 41. Савченко Н., Ковганич Г. Життєтворчий потенціал  виховної системи  ( Технологія  реалізації методу проектів) // Завуч .- 2005.-№34.-с.13-22.
 42. Скібіна Л.О. Проектне навчання – корисна  альтернатива класно - урочної  системи       ( Методичні рекомендації ) // Фізика  в школах України.-2007.- с.2-4.
 43. Спориніна Т., Кушнір А., Мар’янчук І Формування екологічної свідомості учнів  ( про телекомунікаційну проектну діяльність) // Інформатика.-2005.-№4.-с.16-18.
 44. Стеців Л. Реалізуємо метод проектів // Директор школи.- 2005.-№4.- с.16-18.
 45. Технологія написання навчальних проектів ( про переваги використання  проектної технології у навчанні іноземної мови : досвід роботи Донецької гімназії ім.. В.Стуса) //Директор школи.-2007.-№29-30.-с.18-21.
 46. Федорчук Г. Проектна культура педагога // Завуч.-2009.-№1.-с.23-30.
 47. Цимбалару А Методичні аспекти розробки педагогічного проекту.-2009.-№33.-с.14-18
 48. Шаталова О.Б. Школа крокує в майбутнє…(про проектне навчання )// Управління школою.-2007.-№1.-с.22-26.
Остання зміна: середа 15 Січень 2014 12:21